ความเป็นมากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้นครั้งแรก จากการตั้งเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และได้ขยายขีดความ สามารถจนกระทั่งเป็น กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาในปัจจุบัน

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2506

จัดตั้ง 9 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ 1 มกราคม 2509

โอนการบังคับบัญชาไว้กับ กองรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2509 จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาประกอบด้วย18ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

 

7 พฤษภาคม 2513

จัดตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ประกอบด้วยกองร้อยกองบังคับการ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา และกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

 

วันที่ 10 มกราคม 2522

ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของหน่วย

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2522

จัดตั้งกองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา และ 4 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (กองทัพภาค) ปัจจุบันกองทัพบกออกคำสั่ง ให้กลับมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2544

 

วันที่ 17 มีนาคม 2536

กองทัพบกออกคำสั่งบรรจุมอบ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2544

กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของกรมรบพิเศษที่ 2 ซึ่งทำการมอบการบังคับบัญชา

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2544

โดยมี่ที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี

ซึ่งเป็นหน่วยเดียวในกองทัพบก ที่ดำเนินการด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรงเป็นการปฏิบัติทั้งในด้าน ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2556

กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

 

history

ความเป็นมากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ความเป็นมากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาขึ้นครั้งแรก จากการตั้งเป็นชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และได้ขยายขีดความ สามารถจนกระทั่งเป็น กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาในปัจจุบัน

 

 

 

11-07-2506

17-03-2536

จัดตั้ง 9 ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพมหานคร

กองทัพบกออกคำสั่งบรรจุมอบ ให้ขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

 

01-01-2509

โอนการบังคับบัญชาไว้กับ กองรบพิเศษที่ 1 (พลร่มป่าหวาย) ต.ป่าตาล อ.เมือง จว.ลพบุรี

30-07-2544

กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของกรมรบพิเศษที่ 2 ซึ่งทำการมอบการบังคับบัญชา

 

27-06-2509

07-05-2513

จัดตั้งกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาประกอบด้วย18ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา

จัดตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ประกอบด้วยกองร้อยกองบังคับการ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา และกองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา

31-10-2544

01-10-2556

โดยมี่ที่ตั้ง ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จว.ลพบุรี

ซึ่งเป็นหน่วยเดียวในกองทัพบก ที่ดำเนินการด้านการ ปฏิบัติการจิตวิทยาโดยตรงเป็นการปฏิบัติทั้งในด้าน ยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี

 

กองทัพบกออกคำสั่งให้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา เป็นหน่วยขึ้นตรง ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

02-02-2522

จัดตั้งกองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยา และ 4 กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา (กองทัพภาค) ปัจจุบันกองทัพบกออกคำสั่ง ให้กลับมาขึ้นการบังคับบัญชากับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2544

<<< กลับหน้าแรก >>>

thaipsyop

เกี่ยวกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ข้อมูลและการบริการ

ข่าวสาร

thaipsyop

คำจำกัดความจิตวิทยา

อดีตผู้บังคับกองพัน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

Web Design By

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 036-413380 วันเวลาราชการ

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009-2018 Psychological Operations Battalion. All rights reserved. THAIPSYOP.COM