ยินดีต้อนรับสู่ www.Thaipsyop.com กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุปศร อ.เมือง จว.ลพบุรี 15000....  
 
 

..นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว.
 

 
  KMการเรียนรู้ พัน.ปจว.
  พระบรมราโชวาทฯ
  พระอัจริยภาพฯ
  ทำไมเรารักในหลวง
  Hi5
  Youtube
  4shared
  facebook พัน.ปจว.
  facebook|ร้อย.ปจว.1
  facebook|ร้อย.ปจว.2
  facebook|ร้อย.ปจว.3
  facebook|ร้อย.ปจว.4
  facebook|บก.ร้อย.บก.
  facebook|ร้อย.รณรงค์ฯ
  facebook|ร้อย.ผสฆ.
  facebook|ร้อย.ปจว.
 
 
  นสศ.
  ศสพ.
  กรมยุทธการทหาร
  กองการออมทรัพย์
  ตรวจสอบเงินฝาก อทบ
  ตรวจสอบการโอนเงิน
  สอบถามข้อมูลบัญชี กพ.
  ตรวจสถานภาพฌาปนกิจฯ
  ข่าวทหาร
  สื่อมวลชนสายทหาร
  สถานีวิทยุกองทัพบก
  กรมสวัสดิการทหารบก
  ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน
  รถยนต์ทหาร
  กรมสารบรรณทหารบก
 
 
  สวนสัตว์ลพบุรี
  จังหวัดลพบุรี
  แหล่งท่องเที่ยวทางทหาร
  ตารางเดินรถไฟ
  ตารางเดินรถ บขส.
 
 
  เลือกช่อง
 
 
  ไทยรัฐ
   มติชิน
  ข่าวสด
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  แนวหน้า
  สยามธุรกิจ
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติธุรกิจ
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  ข่าวทั่วโลก

 
qrcode
 
พัน.ปจว.
 
 
 

 
 
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
อัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
 
 
 
 

update เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560    

 
 
คลิ๊กเพื่อชมวิธีดาวน์โหลดหรือคลิ๊กที่ไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
01 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง แนวทางการจัดออกเสียงประชามติ  
02 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
03 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง พัฒนาระบบ กระบวนการสืบสวนสอบสวน    และสปอตอื่นๆ >>>>คลิ๊ก<<<<
 
 
  
พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว. กระทำพิธีประดับ
เครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการ
เลื่อนยศสูงขึ้น
ณ ที่รวมพล พัน.ปจว.

พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว. เป็นประธาน
มอบเงินสินไหมให้กับทายาท
ณ บก.พัน.ปจว.

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

กำลังพลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
การทดสอบการคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน
ณ สนามสีหราชเดโช

พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว. เป็นประธาน
ในพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพลฯ
ณ ที่รวมพลฯ พัน.ปจว.

พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว. เป็นประธานในพิธีประดับยศ
ให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว. เป็นประธาน
มอบเงินสินไหมให้กับทายาท
ณ บก.พัน.ปจว.

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.พัน.ปจว. ระหว่าง
พ.อ.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
และ พ.ท.นันทภพ ไชยสงค์
ณ พัน.ปจว.

พ.ท.นันทภพ ไชยสงค์
ผบ.พัน.ปจว. เป็นประธาน
มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิกฌาปน
กิจสงเคราะห์ ทบ.
ให้กับทายาด และเงินสวัสดิการศพ พัน.ปจว.
ณ บก.พัน.ปจว.ฯ

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมซักซ้อมสาธิต ต้อนรับ คณะ วปอฯ
ณ ศาลายงใจยุทธ กองพล รพศ.1

     
     
   

พ.ท.นาทกาญจน์  วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว.
เป็นประธานพิธีเปิด การศึกษา
หลักสูตรภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี)
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

 

พัน.ปจว.จัดการอบรมการพัฒนา
ขีดความสามารถกำลังพล
หลักพื้นฐานการพูดและเทคนิคการพูดในที่ชุมชน
โดย อาจารย์นิธิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร เป็นผู้บรรยาย
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

 
  
 

  ขอความร่วมมือกำลังพล พัน.ปจว. ตรวจสอบความถูกต้องการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
  เพื่อดำเนินการแก้ไข 
นายทหาร  นายสิบ
  การขอคืนภาษีกรณีเงิน พ.ส.ร.
  ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
  แบบพิมพ์หนังสือราชการ (หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา)
 
 

 "ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑-๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว
- ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL
- กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail :net2551@gmail.com หรือ ๐๒ - ๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยงข้องให้ดำเนินการต่อไป”

 
 
  
 
 
 
  รัฐบาลมีความจริงใจ และตั้งใจจริงที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
  รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน นำพาปฏิรูปประเทศในทุกๆด้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนของประเทศสืบไป
  รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจนำพาประเทศไทยสู่ยุค “ ไทยแลนด์ ๔
  รัฐบาลมุ่งมั่นดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์
  ศาสตร์พระราชา” ของ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ” เปรียบดังแสงทองส่องแผ่นดินไทย
  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองที่เห็นผลเป็นรูปธรรม
  ญี่ปุ่นเยือนไทยลงนามความร่วมมือ ๕ ด้าน พร้อมสนับสนุน “อุตสาหกรรม ๔
  ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
  ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๒
  ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๓
  ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ตอนที่ ๔
  ประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมโลก
  ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติไทย
  รัฐบาล มุ่งมั่น ตั้งใจ ดำเนินการตามแผนโรดแมปและเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
  รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติไทย
  รัฐบาลขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติไทย 2
  รัฐบาลตั้งใจแก้ไขปัญหาอุทกภัย ใส่ใจช่วยเหลือประชาชน เพื่อผลการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
  รัฐบาลบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยขจัดภัยแล้ง
  รัฐบาลเปิด “สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดอง”
  การทำความเข้าใจอนาคตกับการแก้ปัญหาแบบสันติวิธ
  ปราชญ์ชาวบ้านแห่งปิยามุมัง
  ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ร่วมสร้างพลังสามัคคีสู่แดนไทย
  ยาเสพติด ทำลายครอบครัว ทำลายสังคม ทำลายประเทศ
 
  
 
  
 
 
 
  

 

 

 
     
       
 

         

 
 
 
     
 
 
     
     
  หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน | เกี่ยวกับเรา | Site map
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ maxthon ความละเอียดที่ 1366x768, 32 Bit ,LCD"
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2010-2014, All right reserved.