ยินดีต้อนรับสู่ www.Thaipsyop.com กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุปศร อ.เมือง จว.ลพบุรี 15000....  
 
 

พ.ท.นาทกาญจน์  วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว.
 

 
  KMการเรียนรู้ พัน.ปจว.
  พระบรมราโชวาทฯ
  พระอัจริยภาพฯ
  ทำไมเรารักในหลวง
  Hi5
  Youtube
  4shared
  facebook พัน.ปจว.
  facebook|ร้อย.ปจว.1
  facebook|ร้อย.ปจว.2
  facebook|ร้อย.ปจว.3
  facebook|ร้อย.ปจว.4
  facebook|บก.ร้อย.บก.
  facebook|ร้อย.รณรงค์ฯ
  facebook|ร้อย.ผสฆ.
  facebook|ร้อย.ปจว.
 
 
  นสศ.
  ศสพ.
  กรมยุทธการทหาร
  กองการออมทรัพย์
  ตรวจสอบเงินฝาก อทบ
  ตรวจสอบการโอนเงิน
  สอบถามข้อมูลบัญชี กพ.
  ตรวจสถานภาพฌาปนกิจฯ
  ข่าวทหาร
  สื่อมวลชนสายทหาร
  สถานีวิทยุกองทัพบก
  กรมสวัสดิการทหารบก
  ตรวจสอบหมายเลขทะเบียน
  รถยนต์ทหาร
  กรมสารบรรณทหารบก
 
 
  สวนสัตว์ลพบุรี
  จังหวัดลพบุรี
  แหล่งท่องเที่ยวทางทหาร
  ตารางเดินรถไฟ
  ตารางเดินรถ บขส.
 
 
  เลือกช่อง
 
 
  ไทยรัฐ
   มติชิน
  ข่าวสด
  เดลินิวส์
  คมชัดลึก
  แนวหน้า
  สยามธุรกิจ
  กรุงเทพธุรกิจ
  ประชาชาติธุรกิจ
  เส้นทางเศรษฐกิจ
  ข่าวทั่วโลก

 
qrcode
 
พัน.ปจว.
 
 
 

 
 
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
 
อัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
 
 
 
 

update เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560    

 
 
คลิ๊กเพื่อชมวิธีดาวน์โหลดหรือคลิ๊กที่ไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
01 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง แนวทางการจัดออกเสียงประชามติ  
02 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
03 สปอตวิทยุ กกต เรื่อง พัฒนาระบบ กระบวนการสืบสวนสอบสวน    และสปอตอื่นๆ >>>>คลิ๊ก<<<<
 
 
  
พ.ท.นาทกาญจน์  วงศ์ทเเกล้ว ผบ.พัน.ปจว.
พบประกำลังพล เรื่อง โครงการบ้านพูลทรัพย์

ร.อ.นพิตตินันท์ พินธุรักษ์ บรรยาย เรื่องการวิเคราะห์เป้าหมาย ชุด ตอน หมวด
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

ร.ต.วุฒิวัฒน์ คุ้มญาติ บรรยาย เรื่องข่าวกรองเเละการต่อต้านข่าวกรอง ชุดตอน หมวด
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

     
พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ ผบ.พัน.ปจว.
เป็นประธานพิธีประดับยศ
นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น
ณ ที่รวมพล พัน.ปจว.

จ.ส.อ.อนุสอน พ่องศิน บรรยายเรื่องการเขียนเเผนรณรงค์ด้าน ปจว. ชุด ตอน หมวด

ร.ต.วีระ จาร์ยโพธิ์ บรรยาย เรื่องการ ปจว.สนับสนุน ปปส ชุด ตอน หมวด ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

ร.ต.วิวรรธน์ โภไค บรรยายเรื่องการปฏิบัติข่าวสาร ชุด ตอน หมวด

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ณ ร้อย.ปจว.

พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
เยี่ยมป่วย หน.ดอย ณ.บ้านพักค่ายนารายณ์

ร.อ.นพิตตินันท์ พินธุรักษ์
บรรยาย สรุป ชุด ตอน หมวด
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

กำลังพล พัน.ปจว.
ร่วมอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร
ณ ร้อย.ปจว.

พ.ท.นาทกาญจน์  วงศ์ทเเกล้ว ผบ.พัน.ปจว.
เเละคณะให้การต้อนรับ น.ปจว.ชมการสาธิต ณ.เวทีหน้า ร้อย.ผสฆ.

กำลังพล พัน.ปจว. ร่วมฟังพระสวด พ.อ.สนธยา หวังเจริญ ณ.วัดตองปุพ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ว
เเละกำลังพล พัน.ปจว. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.สนธยา หวังเจริญ
ณ.วัดตองปุ

พ.ท.นาทกาญจน์ วงศ์ทเเกล้ ผบ.พัน.ปจว.
เป็นประธานพิธีประดับยศ
นายทหารชั้นประทวนที่ได้รับยศสูงขึ้น
ณ ที่รวมพล พัน.ปจว.

     
   

พ.ท.นาทกาญจน์  วงศ์ทเเกล้ว
ผบ.พัน.ปจว.
เป็นประธานพิธีเปิด การศึกษา
หลักสูตรภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี)
ณ ห้องเรียน ร้อย.ปจว.

 

 
  
 
 
 
  ดาวนโหลด แบบฟอร์มใบสมัครสอบพนักงานราชการ พัน.ปจว. 
   และส่งไปรณีย์กลับมาที่
        ฝ่ายกำลังพล (สมัครสอบพนักงานราชการ)
        กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา
        ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
        ต.ทะเลชุปศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
        15000

  ขอความร่วมมือกำลังพล พัน.ปจว. ตรวจสอบความถูกต้องการเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.
  เพื่อดำเนินการแก้ไข 
นายทหาร  นายสิบ
  การขอคืนภาษีกรณีเงิน พ.ส.ร.
  ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
  แบบพิมพ์หนังสือราชการ (หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา)
 

“ทบ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซด์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ – ๓๐ พ.ย.๕๙ จำนวน ๑๑ เว็บไซด์ รวม ๑,๘๙๐URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว”

“ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็นเว็บไซด์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๘๓ URL และเว็บไซด์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๒,๑๗๗ URL”

“กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซด์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯและรายงานให้ ทบ.ทราบทางe-mail : net2551@gmail.com หรือ ๐๒-๒๙๗๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป”

 
 
  
เปิดแล้ว...ค่ายฝึกการรบพิเศษอ่างซับเหล็ก พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่คุณจะพบกับความสวยงามทางธรรมชาติอย่างใกล้ชิด .............. ชมภาพกิจกรรมความประทับใจคลิ๊กภาพข้างล่างนี้.....
ค่ายฝึกการรบพิเศษ A03
 
  การทำความเข้าใจอนาคตกับการแก้ปัญหาแบบสันติวิธ
  ปราชญ์ชาวบ้านแห่งปิยามุมัง
  ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ร่วมสร้างพลังสามัคคีสู่แดนไทย
  ยาเสพติด ทำลายครอบครัว ทำลายสังคม ทำลายประเทศ
 
  
 
  
 
 
 
  

 

 

 
     
       
 

         

 
 
 
     
 
 
     
     
  หน้าแรก | ผู้บังคับกองพันฯ | ฝ่ายอำนวยการ | หน่วยขึ้นตรง | กิจกรรม | ชมรมแม่บ้าน | เกี่ยวกับเรา | Site map
เ็ว็บไซด์นี้สามารถดูได้ดีที่สุดที่ maxthon ความละเอียดที่ 1366x768, 32 Bit ,LCD"
 
 
Contact us :  psyop03@gmail.com
Copyright 2010-2014, All right reserved.