thaipsyop

latest news i ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารภายใน

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ข่าวสารภายใน

หน่วยบัญาการสงครามพิเศษ

ข่าวสารเพื่อประชาชน Psyop News

ข่าวสมัครสอบ

วันอังคาร 19/06/2561

วันอังคาร 26/06/2561

วันอังคาร 19/06/2561

วันจันทร์ 02/07/2561

ต้อนรับนักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยา โรงเรียนสงครามพิเศษ ชมสาธิตการแสดง ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา และสถานีวิทยุเคลื่อนที่

 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน-วิ่ง-เดิน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ข่าวสารเพื่อประชาชนโดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ออกอากาศทึกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 11.30-12.30น. ผ่านทาง Facebook Live เพจ พัน.ปจว.กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ เปิดรับสมัคร พนักงานราชการจำนวน 11 อัตรา เพศชาย/หญิง

พันโท นันทภพ ไชยสงค์

ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

photo gallery

วันอังคารที่ 26/06/2561

วันอังคารที่ 19/06/2561

วันอังคารที่ 12/06/2561

26/06/2561

หน่วยบัญชาการสงครามพิษ จัดกิจกรรม ปั่นจักรยาน-วิ่ง-เดิน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

19/06/2561

ต้อนรับนักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยา โรงเรียนสงครามพิเศษ

 

12/06/2561

นายทหารจากประเทศสิงคโปร์ชมการสาธิตการแสดงและสถานีวิทยุเคลื่อนที่ ณ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

เครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หน้าที่และภารกิจ

หน่วยขึ้นตรง

mission

organic units

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

เกี่ยวกับกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

ข้อมูลและการบริการ

ข่าวสาร

thaipsyop

คำจำกัดความจิตวิทยา

อดีตผู้บังคับกองพัน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

Web Design By

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 036-413380 วันเวลาราชการ

ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

Copyright © 2009-2018 Psychological Operations Battalion. All rights reserved. THAIPSYOP.COM