ข้อมูลติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

หมายเลขโทรศัพท์

FACEBOOK

ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุปศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

หมายเลขโทรศัพท์ 036-413380 ในวันเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

พัน.ปจว.กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.