ข่าวสารการสมัครสอบ

กองพลทหาราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จํานวน 50 อัตรา

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2561

กองพลทหาราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (นายสิบ อัตรา สิบเอก) จํานวน 50 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งดังนี้

1.พลขับ จำนวน 28 อัตรา

2.ผู้ช่วยนายสิบสูทกรรม 1 อัตรา

3.เสมียนกองร้อย จำนวน 5 อัตรา

4.พลสูทกรรม จำนวน 1 อัตรา

5.เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 4 อัตรา

6.ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 7 อัตรา

7.เสมียน จำนวน 2 อัตรา

8. ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา

9.เสมียนส่งกำลัง จำนวน 1 อัตรา

 

ดูรายละเอียดและระเบียบการณ์ได้ที่

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 100 อัตรา

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติ

เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปี ขึ้นไป โดยมีอายุระหว่าง 18 - 28 ปีบริบูรณ์

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

  กำหนดการ

  - จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่ 12 ต.ค. - 2 พ.ย.2561

  - รับสมัครใน 29 ต.ค. - 2 พ.ย.2561

  - ทดสอบความสามารถพิเศษใน 10 -11 พ.ย.2561

  - ทดสอบร่างกายใน 14-15 พ.ย.61

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ขอให้ผู้สนใจสมัครสอบ ได้ศึกษาจากไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ที่ได้แปะลิงค์ไว้ให้แล้วด้านล่างนะครับ

ดูรายละเอียดและระเบียบการณ์ได้ที่

ข่าวสารใหม่

กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION

1.03.2018

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด © 2009-2018 ส่วนงานกรรมวิธีข้อมูล กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา PHYCHOLOGICAL OPERATIONS BATTALION. ALL RIGHTS RESERVED.